Programok

Ifjúsági tábor programajánló:

A programok összeállítása az iskolák és a kísérő tanárok feladata. Kérésre a tábor szakmai segédanyagot, illetve szakembert biztosít.

Választható programok:

Tantermi előadások (2 óra):
1. Egészséges táplálkozás – Táplálékpiramis: filmvetítés, feladatlapok megoldása, plakáttervezés, szerepjáték
2. Sajtkészítés elméletben és gyakorlatban – előadás, sajtkóstolás
3. Vetélkedő: Az egészséges fogakért (csapatverseny)
4. Káros szenvedélyek – filmvetítés, előadás, feladatlapok, tesztek megoldása
5. Környezettudatos életmód – filmvetítés, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, játékos feladatok megoldása, tárgykészítés szelektív hulladékokból
6. Természetvédelem – ppt bemutató, kötetlen beszélgetés, játékos feladatok, TOTO.
7. Tájékozódás, térképismeretek – a térkép alapfogalmai, története, jelkulcs, a tájékozódás alapismeretei, illetve eszközei (térkép, tájoló, természeti jelenségek, GPS… stb). Az elsajátított ismereteket ún. kincskereső verseny során ültetjük gyakorlatba.

Terepi programjaink:

„A természetet megismerni nem az iskolapadban, hanem kint, az élő természetben lehet igazán.”

Célok: Környezettudatos magatartásra nevelés. Az ember és a természet harmóniájának hangsúlyozása. Közösségi szellem erősítése.
Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi követelményekhez kötődően elméleti ismeretek feldolgozása a természetes környezetben – erdők, mező, vizek, vízpartok élővilága. Földrajzi, biológiai és történelmi ismeretek megalapozása.

  • Kincskereső verseny /előzetesen térképismereti foglalkozás (1 óra)
  • Akadályversenyek (1 óra)
  • Lovas-kocsis /szafaribuszos kirándulás Cserépváralján és a környező településeken (3 óra)
  • Természeti és kulturális értékeket bemutató túrák    Cserépváralján és környékén (lsd. bővebben Túraútvonalak)
  • Kézműves foglalkozások:  (+anyagköltség ) nemezelés, gyöngyfűzés,népi játékok készítése

Túraútvonalak:

1. Élet a Bükkalján, ismerkedés a helyi kultúrtörténeti értékekkel – gyalogtúra
Időtartam: 3 óra

Barlanglakásos tájház:
Az egykor jellemző pinceházak világába a műemléki védettségű barlanglakásos tájház enged bepillantást, mely felszerelésével és használati eszközeivel az egyedi életformát tükrözi vissza. A múzeumi célra helyreállított barlanglakásos tájházban pitvar-kéményalja, szoba, pince, istálló, takarmányos és lakószoba található.

Munkácsy Mihály emléksarok:
„Gyermek volt itt és boldog, Munkácsy Mihály.”
A Turisztikai Fogadóközpont ifjúsági termében kapott helyet Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő c. festményének reprodukciója. A látogatók itt többet megtudhatnak a festőművész gyermekkoráról, cserépváraljai kötődéséről.

Modern római katolikus templom:

Cserépváralja mai Szent József templomát Csaba László építette 1959-1961 között. Ennek nagyobb léptékű mása Hollóházán épült 1965-1967 között. Az egész templom mintegy a kereszténység őselemeinek bemutatása évszázados palócház keretében: betlehemi barlang, názáreti ácsműhely.

Háztáji állatok tartása, gondozása:

A helyi gazdaság és a Setét-völgyi állattartás (tehénfejés, legeltetés) bemutatása. Állatetetés, állatsimogatás, gabona-felismerés.

2. Erdő, mező növényvilága
Időtartam: 3 óra

Gyógynövények, erdei táplálékok:
A diákok a foglalkozás során megismerhetik a természet adta növényi táplálékokat, azok felhasználását, elkészítését, hasznosítását. Emellett terepen megismerkedhetnek a környező erdők és rétek gyógynövényeivel, azok felhasználásával, illetve a kirándulás során gyűjthetik is azokat. A foglalkozás során gyűjtött (illetve hozott) alapanyagokból gyógyteákat készítünk.

3. Erdő, mező állatvilága, természetvédelem
Időtartam: 3 óra

a.) Vadbiológiai ismeretek:
A foglalkozás során a gyerekek megismerik az erdőben élő nagyvadak életét. Megtanulják az alapvető fajok nyomainak felismerését, megismerik táplálkozásukat, szokásaikat. Megismerik a vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatát.

Rovarok világa:
Ismerkedés a Bükk-hegység rovarvilágával, az erdőszegély és a rétek, gyepek jellemző ízeltlábúival. Az 1-2 km-es séta közben megfigyelhetjük a változatos rovarfaunát, megismerkedhetünk a ritka, védett nappali lepkékkel. Képet kaphatunk a rovarok ökológiai, természetvédelmi jelentőségéről.

b.) Vízbiológiai ismeretek:
Ismerkedés a Bükk-hegység vizeinek élővilágával. (Lator-patak, Nádor-patak Setét-völgyi mesterséges kistó). A foglalkozás terepen, vízi rovarok gyűjtésével kezdődik, melyeket belső foglalkozás keretében határoznak meg a diákok. A foglalkozás során hangsúlyt kap a vizek védelme.

4. Éjszakai túra
Időtartam: 3 óra
Lentsch Lívia vezetésével

a.) Az erdő éjszakai élete, csillagászati alapismeretek:

Az éjszakai túra során a diákok megismerkedhetnek az erdő éjszakai élővilágával, a természet éjszakai hangjaival, illetve a csillagképekkel. Tájékozódás éjszakai körülmények között, bátorságpróbával.

b.) Éjjeli rovarvadászat:
Fénycsapdázás éjjel repülő rovarok bemutatására. A környéken felállított fénycsapda segítségével ismerkedés a Bükk-hegység éjjeli rovarvilágával, különös tekintettel az éjjeli lepkékre. A sötétedéskor induló, egyetlen helyszínen folyó bemutató kiváló lehetőséget kínál a változatos rovarfauna megismerésére. A fénycsapda nagy távolságból odacsalogatja a ritkán látható, éjjel aktív rovarokat. Megismerkedhetünk a rovargyűjtés tudományával.
Időtartam: 3 óra

5. Ismerkedés a helyi tájjal

A falu nevezetességeinek megtekintése mellett lehetőség van túrázásra, kirándulásra, Bükki Nemzeti Park területén, érintve Cserépváralja leglátványosabb természeti értékeit, a kaptárköveket, valamint a Munkácsy Mihály gyermekkorához fűződő vár maradványait.
A gyalogtúrát kedvelők felkereshetik a csodálatosan szép Alsó-, és Felső-szorosokat és a Szurdok-völgyet.

A túrák során a résztvevők megismerkedhetnek a vidék jellegzetes kőépítészetével (barlanglakások, kőhodályok, kaptárkövek),a környék kultúrtörténeti emlékeivel a Bükkalja erdeinek, gyepeinek jellemző fajaival. Megtanulják felismerni a jellemző fafajokat, közben megismerkedhetnek a természetvédelem és az erdőgazdálkodás, az ember és az erdő kapcsolatával.

1. Túrakör: Cserépvár

Turisztikai Fogadóközpont: Munkácsy emléksarok – Római katolikus templom – Kápolna – Nyolcszög alakú kútház – Gabonavermek – Cserépvár – Ifjúsági tábor
Időtartam: 3 óra

2. Túrakör: Kaptárkövek

A Kaptárkövek 1977 január 1-től a Bükki Nemzeti Park fokozottan védett részét képezik, ezért a jelzett turistautakról letérni tilos!

Földtani ismeretek – geológia:
Földtani kirándulás, melynek témája a Föld és a kőzetek keletkezése, a Bükk-hegység rövid földtana. A foglalkozás során a diákok megismerkedhetnek a kő szerepével az ember életében az ősembertől napjainkig (Bükk régészeti emlékei, ősember-barlangok, földvárak, bronzkori telepek, ősi vasbányászat, kőbányászat, a kő mint lakóhely, építőanyag, díszítőkő, szakrális kőemlékek – kaptárkövek).

Ifjúsági tábor – Csordás-völgy – Mangó-tető – Római katolikus templom –Turisztikai Fogadóközpont

Időtartam: 3 óra

3. Túrakör: Cserépvár+Kaptárkövek

a.) Turisztikai Fogadóközpont – Római katolikus templom – Kápolna – Nyolcszög alakú kútház – Gabonavermek – Cserépvár – Kő-völgy – Furgál-völgyi kaptárkövek
Időtartam: 3-4 óra

b.) Turisztikai Fogadóközpont – Római katolikus templom – Kápolna – Nyolcszög alakú kútház – Gabonavermek – Cserépvár – Kő-völgy – balra piros háromszög jelzést követve → Mangó-tető (Nagykúp és Kiskúp kaptárkövek) – DNY-i irányba → Csordás-völgy – Ifjúsági tábor

Időtartam: 3-4 óra

További ajánlataink:

6. Cserépváralja és a környező települések

1. Túrakör

Cserépi pincesor (Vén-hegy)  piros sáv jelzés → Furgál-völgy ( kaptárkövek) Cserépváralja

2. Túrakör
Cserépfalu
a.) Helyi látnivalók (Cserépfalvi Imre emlékszoba, Subalyuk-múzeum, Gazdaház, Art Galéria, Gang galéria, Hímzés galéria, Lovas-tanya, Gacsó pince)
b.) Millenniumi kilátó, Kisamerika-barlanglakások
c.) Subalyuk-barlang
d.) Hór-völgye, Oszlai tájház
e.) Ódorvár
3. Túrakör
Bogács
a.) Helyi látnivalók (lepkemúzeum, tájház, római katolikus templom, tájház)
b.) Bogács környéke (Strandfürdő, Horgásztó, Kilátó, Cseres-erdő)