Északi várak útján

Felső-magyarországi Várak Egyesülete
3996 Füzér, Rákóczi u. 2. | Telefon: (06 47) 540 047

Elnök: Perényi János
Ügyvezető elnök: Horváth Jenő

Az egyesület 2003. július 21-én alakult a várakat üzemeltető és tulajdonosi jogokat gyakorló, kezelő önkormányzatok és szakmai társulások, valamint magánszemélyek közreműködésével. Megalakulásakor megfogalmazott célja az Észak-Magyarországon lévő várakat működtető jogi és természetes személyek érdekeinek képviselete és összehangolása. A várak megőrzésének, szakszerű helyreállításának, működtetésének, fenntartásának, fejlesztésének elősegítése, közös turisztikai és marketingtevékenység, a hasznosítás (kiállítások, programszervezések stb.) szakmai támogatása, valamint részvétel a várakkal kapcsolatos tudományos kutatásokban. Ezeken túlmenően az észak-magyarországi várak jellemzőit tartalmazó adatbázis létrehozása és rendszeres karbantartása, a várak létezésével és tevékenységével kapcsolatos információk folyamatos publikálása.

Az egyesület tagjai az alapításkor a következő várak képviselői:
Boldogkőváralja, Hollókő, Kisnána, Ónod, Regéc, Cserépváralja, Sárospatak, Sirok, Szerencs, Tokaj, Diósgyőr, Eger, Füzér.

„Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter” az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Magyarországi Operatív Programján belül, valamint az „Északi Várak Útján Kulturális Útvonal nemzetközi fejlesztése” a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program kereteiben került beadásra.

A klaszterpályázat célja, hogy az idegenforgalom és az ezt kiszolgáló szektor hatékonyan részt tudjon venni a gazdaság fejlesztésében, az ebből eredő eredmények, pedig a helyi vállalkozásokon keresztül érvényesüljenek. A klaszter a program tartalmára, a szolgáltatás minőségére, versenyképes árképzésre ad szervezeti keretet a régió idegenforgalmának.

A fejlesztés megnyilvánulása az új munkahelyek létrejötte, a látogatószám emelkedése és az ebből eredő fogyasztás növekedése által jelentkezhet, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül.

A kulturális útvonal nemzetközi fejlesztése a korábban elkezdett nemzetközi kapcsolatok ápolását kívánja ápolni és erősíteni. A pályázat keretében az egyesületünk fő partnere Fülek vára, amennyiben megvalósításra érdemesnek találják, akkor az ő vezető partnerségük alatt további tagok csatlakozása várható, akik szándéknyilatkozatukban ezt már jelezték. Többek között a következő (várral rendelkező) települések csatlakozása várható: Krasznahorka, Nagykövesd, Rozsnyó, Kassa, Szalánc, Nagykapos, Borsi.

Cserépváralja az Északi várak honlapján »

Kapcsolódó oldalak:
www.eszakivarak.hu | www.varak.hu | www.magyar-varak.hu