Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja.

A Közszolgáltató és a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulások között meglévő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 2021. január 1. napi hatállyal módosításra került.

A módosítás érinti az elkülönített- és a zöldhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályokat.

A sárga színű BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák megszüntetésre kerül. A szelektív hulladékgyűjtés az alábbiak szerint vehető igénybe a továbbiakban:

„2. Elkülönített (szelektív) települési hulladék gyűjtése, szállítása

2.3. Az elkülönített gyűjtés az arra rendszeresített gyűjtőedényzetben történik. Az erre a célra rendszeresített gyűjtőedény hiányában, illetve az elkülönítetten gyűjtött – a gyűjtőedény befogadó képességét meghaladó mennyiségű – hulladék esetében a szelektíven gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó rendezett formában kötegelve, illetve a maga által biztosított átlátszó zsákba helyezve adja át a közszolgáltatónak.”

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsák továbbra is megmarad, azonban pótlásuk ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. A zöldhulladék elszállítását a jövőben április 1. – november 30. közötti időtartamban végezzük.

„3. Zöldhulladék gyűjtése

3.1. A közszolgáltató a közszolgáltatás területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést is végez. A zöldhulladék körébe tartozó hulladékokról köteles megfelelő, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon értesíteni az érintett ingatlanhasználókat.

A zöldhulladék gyűjtése az alábbi minimum feltételekkel valósul meg: 

Zöldhulladék gyűjtése rendszeresített gyűjtőedény – ingatlanonként maximum 240 liter űrmértékkel – vagy azzal egyenértékű űrmértéket képviselő gyűjtőzsák (ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 db ingyenes zsák) használatával történik.

A zöldhulladék gyűjtésére az OHKT előírása szerint naptári évenként legalább 10 alkalommal kell, hogy sor kerüljön, melynek a Közszolgáltató a tárgyév április 1. napjától november 30. napjáig tartó időszakban kétheti rendszerességgel tesz eleget, a szállítások időpontját hulladéknaptárában teszi közzé.”

Miskolc, 2020. december 16.

 

BMH Nonprofit Kft.