Pályázati felhívás: Gazdálkodási előadó

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. pénzügyi-számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzatok és azok változása, nyilvántartások vezetése, támogatások igénylése – elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, felkészülés az ASP rendszerre történő átállásra, annak működtetése, használata intézményekkel kapcsolatos pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, mérlegképes könyvelői szakmai vizsgával rendelkezés esetén képzettségi pótlék, 2017. évben 15 % illetménykiegészítés, valamint 200.000 Ft/év cafeteria biztosított.                       

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői szakképzettség a 29/2012.(III.07.)

Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti szakképesítés,

önkormányzati feladatkörben szerzett pénzügyi-gazdálkodói tapasztalat –

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, közszolgálati szakképzettség, önkormányzati pénzügyi-

gazdálkodási feladatkör,

önkormányzati feladatkörben szerzett pénzügyi-gazdálkodói tapasztalat –

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Saját gépjármű,

Elvárt kompetenciák:

kiváló szintű terhelhetőség, stressz-tűrő képesség, önálló precíz, pontos és gyors munkavégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá vele szemben a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farmosi Zoltán nyújt, a 06-30/303-5155 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134-12/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

vagy

Elektronikus úton Farmosi Zoltán részére a jegyzo@cserepfalu.hu E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Jakab Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.cserepfalu.hu; www.bukkzserc.hu; www.cserepvaralja.hu; – 2017. október 4.