Pályázati felhívás Cserépváralja községben kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának kiválasztására

Cserépváralja község Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján Cserépváralja község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 20.

A pályázó feladata:
Cserépváralja község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybe-vételének szabályozásáról szóló 7/2014.(VII.29.) önkormányzati rendelete szerinti kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körű ellátása.

A pályázat és a tevékenység feltételei:

 • a tevékenység kezdete: 2015. január 1.
 • a kiíró a közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.

Pályázó lehet:

 • érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozó igazolvánnyal rendelkező szolgáltató, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
 • büntetlen előéletű,
 • van olyan telephelye, amely alkalmas ügyfélfogadásra, a szükséges berendezések, eszközök tárolására,
 • rendelkezik a biztonságos és szakszerű feladatellátáshoz szükséges szakember létszámmal a közszolgáltatási szerződés teljes tartama alatt is,
 • a gazdasági társaság alkalmazottja vagy az egyéni vállalkozó kéményseprőmester képesítéssel rendelkezik,
 • kötelezi magát a jogszabály szerinti nyilvántartás kialakítására és folyamatos kezelésére

A pályázó a szakmai alkalmasság igazolása érdekében pályázatában köteles nyilatkozni:

 • referenciák:
 • dolgozók szakmai felkészültsége, létszám,
 • műszaki, technikai felszereltség megléte,
 • ügyfélszolgálati rend,
 • nyilvántartási rendszer bemutatás vonatkozásában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önkormányzattal kötendő szerződés tervezetet,
 • az első szolgáltatási évre vonatkozó díj javaslatot, annak kalkulációjával együtt,
 • a pályázó köteles a pályázati anyaghoz csatolni 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot,vagy a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat lezárt borítékban kell eljuttatni a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal Cserépváraljai Kirendeltsége (3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52.), „Cserépváralja község kéményseprő-ipari szolgáltatás végzése” felirattal. A borítékon a pályázó nevét és címét nem kell feltűntetni.

Az ajánlatok bontására a Cserépváraljai Hivatalban (Cserépváralja, Alkotmány út 52..) 2014. október 24-én kerül sor, mely nyilvános.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 27.

Dávid Zoltán  sk.            Farmosi Zoltán sk.
polgármester                    jegyző

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük