Mezőkövesdi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

Mezőkövesdi Járási Hivatal Törzshivatalának szervezete és feladatköre
Kerékgyártó László járási hivatalvezető

Telefon:49/500-146, Fax: 49/500-145 Email: kerekgyarto.laszlo@mezokovesd.borsod.gov.hu

Ügyfélfogadás: szerdánként 8:00-11:00

dr. Hajdu András járási hivatalvezető-helyettes

Telefon: 49/511-531

Ügyfélfogadás: csütörtökönként 8:00-11:00

dr. Tóth Zsófia

osztályvezető

Hatósági Osztály

/szociális és hatósági ügyek, járási ügysegéd-hálózat működtetése/

Okmányiroda Osztály

(közvetlen vezetője a járási hivatalvezető-helyettes)

Ügyfélfogadás:

Hétfő        8:00-16:00

Szerda      8:00-16:00

Péntek      8:00-12:00

Ügyfélfogadás:

Hétfő      12:00-18:00

Kedd        8:00-16:00

Szerda      8:00-16:00

Csütörtök 12:00-18:00

 

Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok

ápolási díjra (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása esetén), egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, alanyi jogon nyújtott közgyógyellátás, hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok.

Szabálysértési hatósági feladatok

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján a járási hivatal, mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben

Járási védelmi igazgatási feladatok

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe tartozó feladatok,

Az oktatással kapcsolatos feladatok

Rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok, tankötelesek nyilvántartása, adatközlés az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyző számára, tankötelezettség teljesítésének elrendelése, szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratás, ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény, vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok

Egyéb államigazgatási hatósági feladatok

Környezetvédelmi, vízügyi, állatvédelmi, ingatlanvállalkozás-felügyeleti, temetkezési szolgáltatási tevékenységek folytatásának felügyelete, a közműszolgáltató kezdeményezésére a mérőóra leolvasásával, cseréjével kapcsolatos tűrési kötelezettség elrendelése, új hegyközség megalakításával kapcsolatos feladatok, a cirkuszi menazséria szolgáltatás felügyeletére vonatkozó hatósági feladatok

 

-az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok (

-a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

-a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatok

-a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási feladatok

– a személyi igazolvány-igényléssel kapcsolatos feladatokat

–  a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok

-az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok

– az Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatok

– Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok

-a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített egyéb feladatok

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük