Címer

cserepvaralja

Szakvélemény Cserépváralja címeréről

Cserépváralja község címere jól illeszkedik az utóbbi években tervezett falusi jelképek sorába. A mögötte álló település főbb jellegzetességeit kiemelve, azokat lehetőleg minél nagyobb számban igyekszik a címerpajzson felvonultatni, szinte arra törekedve, hogy a címerpajzs a községet teljes egészében megjelenítse. Mindezt azonban a címertan meglehetősen szigorú szabályainak figyelembevételével, az azok adta lehetőségeken belül maradva próbálja megtenni.

A pajzsmező felső részében a zöld dombon álló ezüst kéttornyú vár, az úgynevezett beszélő címerekre jellemző módon a község nevében is szereplő cserépvárra, és ezzel a település múltjára utal, míg az alsó zöld színű pajzsmezőben megjelenített modern stílusú templom a jelent, a falu mai arculatát jelentősen meghatározó épületet ábrázolja. A magyarországi községi címerek szinte elengedhetetlen részének tekintett, a mezőgazdasági tevékenység valamely ágára utaló növény, vagy eszköz ábrázolása természetesen Cserépváralja címerében is helyet kapott. A vár mellett két oldalon lebegő egy-egy arany szőlőfürt a szinte összes magyar falu határában folytatott szőlőtermesztést, borászatot jeleníti meg.

Cserépváralja címerének heraldikai leírása a következő:

Egyenes állású, hullámos arany sávval két részre osztott csücskös talpú pajzs, melynek felső, kék színű mezejében zöld dombon álló ezüst kéttornyú vár áll, a pajzs két fölső sarkában egy-egy arany szőlőfürttel, alsó, zöld színű mezejében pedig lebegő, modern kivitelezésű ezüst templom. A címer szorosan vett fogalmához ugyan nem tartozik, de kiegészítő elemeként alkalmazható a pajzs alatt elhelyezkedő devise (jelmondat), amely zöld színű hullámos szalagon mutatja a település nevét, arany betűkkel.

A pajzsra helyezett motívumok, melyeket Cserépváralja magáénak ismer el, bár egyenként több magyarországi település maga-választottá szimbólumán is szerepelnek, összességükben mégis megfelelhetnek a kommunális heraldika egyik legfőbb követelményének, annak a szabálynak, ami minden címer legfőbb jellemvonása kell, hogy legyen: a címert a település lakossága is fogadja el és magáénak ismerje el azt a mindennapok használatában is.

Dreska Gábor
Eötvös Lóránd Tudományegyetem