A  Helyi Választási Bizottság tagjai

A  Helyi Választási Bizottság tagjai:
Hajdú György        elnök
Molnár Lászlóné       elnökhelyettes
Nahalka Miklósné    tag
Ádám Krisztina    tag
Murányiné Lénárt Éva    tag
Molnár Andrásné    póttag
Kónyáné Körömi Anna    póttag
Bordás Viktória megbízott tag
Juhászné Orosz Edit    megbízott tag